Τμήμα προετοιμασίας για τα Μουσικά Πανεπιστήμια

Προετοιμασία για την εισαγωγή των μαθητών στα Μουσικά Πανεπιστήμια

Η ένταξη των μουσικών σπουδών στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευσηέχει γεννήσει την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων σπουδών για την εξασφάλιση της επαρκούς προετοιμασίας των υποψηφίων για τηνΑνώτατη Εκπαίδευση και την μελλοντική επαγγελματική τους
αποκατάσταση.

Στο ωδείο μας τα τελευταία χρόνια λειτουργεί τμήμα προετοιμασίας των μαθητών για την εισαγωγή τους στα τμήματα μουσικών σπουδών στα εξής Πανεπιστήμια:

* Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
* Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
* Ιονίου Πανεπιστημίου
* Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
* Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Οι σπουδαστές του Ωδείου προετοιμάζονται διεξοδικά ώστε να
ανταποκριθούν με επιτυχία στην πανελλαδική εξέταση που αποτελεί τον
νέο ενιαίο τρόπο εισαγωγής σε όλα τα Μουσικά Πανεπιστήμια.


Η προετοιμασία περιλαμβάνει:

α) τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και

β) τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.


Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά, διεξάγονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία των μαθητών. Ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας είναι 1 έτος για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και 2 έτη για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου. Ωστόσο ο χρόνος φοίτησης δεν είναι δεσμευτικός, καθώς εξαρτάται από την πρόοδο και την εξέλιξη του κάθε μαθητή.


Καθηγητής: Καραντζιάς Σάββας